splash
Welcome
It's my pleasure to welcome you to my home on the personal web. Enjoy your moment with me.

http://web.arjunkhanal.com.np/http:/blog.arjunkhanal.com.np

दिप जस्तो चम्किरहोस् तपाईंको जीवन,कहिल्यै पिडाले खिन्न नहोस् त्यो मन….सधैं भित्रियोस मुरीका मुरी तपाईंको घरमा धन…. सुनौलो विहानीको होस् आगमन,लक्ष्मीको होस् सधैं तपाईंको घरमा बास…. सधैं छाहिरहो तपाईंको मुहरमा उज्यालो प्रकाश, यही छ मेरो तपाईंलाई दिपावलीको को शुभकामना !!

 

Website Hosting

I am offering different web hosting packages for your business or personal website. I am currently offering two types of hosting packages:Personal Webhost and Business Webhost package.
Hosting features:
# Web Control Panel
# Unlimited Email Accounts
# Unlimited FTP Accounts
# Unlimited Sub Domains
# PHP,CGI, Perl
# Unlimited MySQL Database
# MS FrontPage Extensions
# Redirects,Backup Protection
# Fast, Free 24/7 Tech Support

We have our servers located at United States of America. Since the services and uptime of the server is appreciating, thus reduces the access time and minimizes the bandwidth usage.